Dlaczego warto skorzystać z usługi nadzoru autorskiego?

Decydując się na skorzystanie z usług architekta wnętrz Inwestor może skorzystać z szeregu innych usług. Jedną z usług jakie proponują projektanci wnętrz jest nadzór autorski nad wykonaniem projektu wnętrz.

Prowadzenie inwestycji to długi i nieprzewidywalny proces, który nie zawsze przebiega gładko. Niejednokrotnie mogą pojawić się sytuacje, które lepiej skonsultować ze specjalistą. Wprowadzone zmiany mogą kolidować z innymi elementami projektu i źle wpłynąć na efekt końcowy. Wykwalifikowany i doświadczony architekt wnętrz posiada wiedzę i kompetencje, które pozwolą na sprawdzenie czy ekipy wykonawcze realizują projekt zgodnie z jego założeniami. Przy konieczności wprowadzenia zmian architekt pomoże inwestorom wybrać najkorzystniejszą dla nich opcję. 

 

Inwestycje objęte nadzorem autorskim przebiegają znacznie szybciej i efektywniej, a obecność architekta wnętrz pozytywnie wpływa na jakość pracy wykonawców.

Minimalizuje się również ryzyko popełnienia kosztownych dla inwestora błędów, które mogą mieć wpływ na przesunięcie zakończenia inwestycji.

 

Nadzór autorski to kontrola architekta wnętrz nad realizacją projektu, która obejmuje między innymi:

 

  • Przekazanie projektu i spotkanie z ekipami, które będą wykonawcami projektu
  • Omówienie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz wyjaśnienie wykonawcom wszelkich wątpliwości związanych z projektem
  • Uzgodnienie wszelkich ewentualnych zmian w projekcie spowodowanych decyzją inwestora lub niespodziewaną sytuacją wynikłą na inwestycji oraz opracowanie nowych rozwiązań w formie zmian w dokumentacji wykonawczej, które zostaną udostępnione wykonawcom
  • Kontrola pracy ekip wykonawczych, zbadanie ich poprawności i jakości oraz zgodności z założeniami projektu
  • Konsultacje i doradztwo w czasie całego procesu realizacji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*